Impuls Logo
 
 


25 Jaar in beweging
Op de agenda
Uit de praktijk: Tiemen Steenbeek
Uit de praktijk: Elly Roelofs
Uit de praktijk: Elly Roelofs

Elly Roelofs, directeur van een basisschool, ervoer 'In één dag in beweging.'

"Ik heb me erover verbaasd dat je zaken zo snel kunt regelen, en dat geldt voor veel deelnemers aan 'In één dag in beweging'. Doelstellingen werden concreet gemaakt en iedereen luisterde goed naar elkaar, ik denk dat die snelheid daardoor komt."
 
"Toen ik een tijdje geleden, als ondersteuner van de directie betrokken raakte bij deze school, zag ik dat er een aantal zaken niet goed ging. In de communicatie onderling, met de ouders, met de leerlingen. Afspraken werden niet nagekomen en daar sprak je elkaar niet op aan. Het ontbrak aan openheid en vertrouwen in elkaar. We hebben Bert en Hennie van Impuls gevraagd om ons te komen helpen."
 
"'s Morgens begonnen we met interviews. Die gingen niet over het verleden, maar juist over een toekomstperspectief. Wat hebben we? En wat kunnen we daarmee bereiken? Hoe ziet de school er voor jou uit als alle knelpunten verdwenen zijn? Dat waren de belangrijkste vragen. Daarna hebben we in groepjes geschetst wat voor ons een gedeeld toekomstbeeld is."
 
"Tenslotte hebben we met een spelvorm allemaal acties op een rijtje gezet en prioriteit gegeven, acties die naar dat toekomstbeeld leiden. Iedereen was verbaasd en enthousiast, dat je zo concreet kunt bouwen aan verandering van de situatie."
 
"We gaan nu verder met een traject om al die acties uit te werken, daar helpen Bert en Hennie ook bij. Maar je merkt nu al dat er een positievere sfeer is ontstaan. We geven elkaar meer complimenten, bedanken elkaar meer. De eerste week was dat nog een beetje lacherig, maar nu is het al veel gewoner!"


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com