Impuls Logo
 
 


Impulsklas
Strategisch werken aan verbetering
Ouders als Bondgenoot
De essentie van een goede leraar
Werken met energizers in de klas
Aan de slag met Gedrag
Handelingsgericht omgaan met Team en Collega’s
Aan de slag met Passend Onderwijs in de Groep
Impulsklas
3 De Impulsklas: een nieuwe opzet om met kinderen te werken aan werkhouding en gedrag. Geinteresseerd? Lees dan verder.

Strategisch werken aan verbetering
Door met kinderen te werken aan verbetering van hun EXECUTIEVE FUNCTIES, leren ze o.a. beter te plannen en organiseren, beter omgaan met impulsen en sterke emoties. Dat helpt het leren in de klas een flinke stap vooruit!

Ouders als Bondgenoot
U leert de ouders bekrachtigen in hun opvoedrol en mede- eigenaar maken van het probleem, zodat de sfeer onder ouders en in de groepen verbetert en zodat het vertrouwen tussen school en ouders weer wordt hersteld

De essentie van een goede leraar
Ervaar het succes en plezier dat PEDAGOGISCH TACT oplevert. Relatie, authenticiteit en oprecht vertrouwen zijn cruciaal en de sleutel ligt erin dit weten om te zetten naar alledaags handelen in de klas. Uw houding als leerkracht maakt het verschil.

Werken met energizers in de klas
U leert energizers inzetten om het groepsvormend proces positief te stimuleren. Hierdoor lukt het u om meer plezier, verbinding en sfeer te krijgen in uw groep.

Aan de slag met Gedrag
Je krijgt meer inzicht in groepsprocessen, over het voorkómen van gedragsproblemen, over pedagogisch handelen en over klassenmanagement, steeds gekoppeld aan de praktijk. Hierdoor leer je met goed klassenmanagement, lesopbouw en het geven van gerichte aandacht voorkomen dat negativiteit uit de hand loopt.

Handelingsgericht omgaan met Team en Collega’s
Wilt u dat leerkrachten oog hebben voor verschillen en wat die op kunnen leveren? Wilt u dat zij motivatie bij kinderen stimuleren? Dan leert u in deze training Handelingsgericht Omgaan met Team en Collega’s hoe u ook collega’s kunt bereiken en enthousiasmeren!

Aan de slag met Passend Onderwijs in de Groep
In deze training leert u het onderwijs af te stemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen. De leerkracht is en blijft daarbij immers de belangrijkste persoon voor de kwaliteit en het aanbieden van goede lessen. De methode dient daarbij als hulpmiddel.


info@impulsorganisatieadvies.nl | contact | copyright 2018 | webdesign by www.ramdath.com